DSC Alarm Paneli izleme merkezi bağlantısı

Elektronik Güvenlik Sistemleri Kişisel Blogu

DSC Alarm Paneli izleme merkezi bağlantısı

DSC HABERALMA MERKEZİ BAĞLANTISI
DSC panelleri alarm izleme merkezine SIA ve Contact ID olarak iki farklı şekilde sinyal gönderir. İzleme merkezimiz de hangi formatın uygun olduğu belirlenir ve panel programı yapılırken bu şekilde ayar girilir.

[panel programında iken 350 section da SIA için 04-04 Contact ID için 03-03# tuşlanır]

Programlamaya başlamadan önce izleme merkezine sinyali göndereceğimiz alt yapı GPRS modül olacak ise panel programında sinyal gönderimini Contact ID olacak şekilde programlayınız.

Programlama bölümünde,

 • 301 section: 1.Receiver numarası #
 • 303 section: 2.Receiver numarası #
 • 310 section: Abone numarası #
  Örneğin abone numaramız 14498 olsun, sinyal gönderimi SIA ise 014498# yapın fakat Contact ID ise *5*498*66# yapılır. Abone numarasının başındaki rakamlar için kodlama şekli şu şekildedir.

11 için *2*
12 için *3*
13 için *4*
14 için *5*

 • 311 section: 1.Partition için abone numarası 4 haneli girilir.
 • 312 section: 2.Partition için abone numarası 4 haneli girilir.
 • 350 section: SIA gönderimi için 04-04# Contact ID için 03-03#
 • 367 section: 1-5 yak (1.partition sinyallerini gönderir)
 • 368 section: 1-5 yak (2.partition sinyallerini gönderir)
 • 377 section: 003-003-003-000-015-003-001-030-007-030-000#
 • 378 section: Test sinyalleri için saat giriyoruz 0100#
 • 380 section: 1-5-6 yak.
 1. Haberleşmeyi açar.
 2. 303 section a girilen yedek numarayı açar.
 3. Yedek numara 1. Numarayı arama başarısız olursa panelin yedek hattı aramasını sağlar.
 • 382 section: Panelde TL-260GS network, GPRS kartı bağlı ise 5-i yak. Bağlı değilse işlem yapma.